Ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An Ms. Thanh: +84-94-812-8441 - Mr. Thong: +84-90-863-6350
Dự án “Nhà máy sản xuất vải áo sơmi cao cấp Việt Nam” không phù hợp quy hoạch?

Thuộc lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao

Tổng cục Môi trường cho biết đã nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM của dự án này vào ngày 15/10/2018 và ngay sau đó đã rà soát, đánh giá hồ sơ, thành lập hội đồng thẩm định theo quy định. 

Hội đồng thẩm định đã tiến hành khảo sát thực địa dự án và làm việc, trao đổi, thảo luận với chủ dự án - Công ty TNHH Interweave Holding, đại diện Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

Trên cơ sở kết quả khảo sát và ý kiến của hội đồng thẩm định, Tổng cục Môi trường có Công văn số 4651/TCMT-TĐ ngày 28/11/2018 đề nghị chủ đầu tư dự án bổ sung làm rõ căn cứ pháp lý, nội dung ĐTM của dự án.

“Đây là hoạt động cần thiết và theo quy định để có đủ thông tin, đánh giá sự phù hợp của dự án với các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường”- Tổng cục Môi trường cho hay.

Khu cong nghiep Song Cong II.jpg

Khu công nghiệp Sông Công II vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng (Ảnh: TNMT)

Sau khi xem xét, đánh giá các thông tin, hồ sơ cung cấp bổ sung của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên và chủ dự án, đầu tháng 1/2019 Tổng cục Môi trường đã có công văn trả hồ sơ để hoàn thiện lại báo cáo ĐTM của dự án. Trong đó nêu rõ các nội dung chính cần phải được chủ dự án bổ sung, làm rõ. 

Tổng cục Môi trường khẳng định, dự án này có quy mô về công suất, diện tích rất lớn (công suất 100 triệu m2 vải/năm, diện tích thuê đất 53,4 ha tại Khu công nghiệp Sông Công II).

Theo quy trình công nghệ sản xuất vải, dự án có công đoạn nhuộm, khối lượng nước thải phát sinh lớn, khoảng 14.500 m3/ngày đêm; là một trong những ngành, lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Vị trí đề nghị xả nước thải ra sông Công là nguồn chính cấp nước cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và Trạm xử lý nước cấp sinh hoạt cho toàn thành phố Sông Công và các Nhà máy cấp nước sử dụng nước mặt trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Hải Dương.

Dự án không phù hợp với quy hoạch

Tổng cục Môi trường cho biết, Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II, diện tích 250 ha tại thành phố Sông Công do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo ĐTM vào tháng 8/2018.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II vẫn chưa được triển khai xây dựng bất cứ hạng mục hạ tầng kỹ thuật nào.

Cơ quan này cũng đã làm rõ về ngành nghề được phép đầu tư vào Khu công nghiệp sông Công II và sự phù hợp với Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Cụ thể, theo Quyết định số 2599/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án Khu công nghiệp Sông Công II quy định rõ yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với Khu công nghiệp này là “chỉ tiếp nhận vào khu công nghiệp các dự án đầu tư thuộc những ngành công nghiệp có định mức sử dụng nước thấp đã nêu trong báo cáo ĐTM”.

Báo cáo ĐTM của Khu công nghiệp Sông Công II nêu rõ các ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, trong đó không có công đoạn nhuộm. Trong khi đó, dự án có công đoạn nhuộm, có định mức sử dụng nước lớn (khối lượng nước thải phát sinh lên đến 14.500 m3/ngày đêm). 

Mặt khác, theo Quyết định số 3218/QĐ-BCT năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thì chỉ “tiếp tục phát triển các nhà máy sợi, dệt, nhuộm tại các Khu công nghiệp Thụy Vân, Trung Hà, Tam Nông (tỉnh Phú Thọ), Khu công nghiệp Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên); đồng thời phát triển các nhà máy may tại các tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Kạn”. 

“Như vậy, dự án không phù hợp với Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”- Tổng cục Môi trường nhấn mạnh.

Chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Sông Công II đã cam kết tất cả các nhà máy thành viên có nước thải phải được đấu nối vào Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Sông Công II, công suất thiết kế tối đa 5.000 m3/ngày đêm (bao gồm 2 module) để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A với các hệ số kq=0,9 và kf=1,0 trước khi thải ra ngòi Thác Lâm dẫn ra sông Công (trang 249, báo cáo ĐTM của Dự án Khu công nghiệp Sông Công II). 

Tuy nhiên, theo nội dung báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy sản xuất vải áo sơmi cao cấp Việt Nam, công suất 100 triệu m2 vải/ năm” thì dự án thuộc ngành nghề dệt có công đoạn nhuộm, tổng lượng nước thải phát sinh ước tính trung bình 12.000 m3/ngày đêm và lớn nhất lên tới 14.400 m3/ngày đêm.

Nước thải sau khi được xử lý tại trạm xử lý nước thải của Nhà máy sẽ được xả thải trực tiếp ra sông Công.

“Với các thông tin trên đây, việc phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án tại Khu công nghiệp Sông Công II, tỉnh Thái Nguyên là chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý. Do đó, Tổng cục Môi trường đã có văn bản đề nghị chủ dự án làm rõ căn cứ, nội dung báo cáo ĐTM của dự án với yêu cầu rõ ràng, có tính chất hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức thực hiện đảm bảo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường”- cơ quan này nhấn mạnh.

Hotline tư vấn miễn phí: Ms. Thanh: +84-94-812-8441
Hotline: Ms. Thanh: +84-94-812-8441
Chỉ đường icon zalo Zalo: +84-94-812-8441 SMS: Ms. Thanh: +84-94-812-8441